{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}
{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}

Subscription Promotion

ระยะเวลาของโปรโมชั่น : 1 พฤษภาคม 2564-31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดของโปรโมชั่น
· รักษาการสมัครสมาชิก 100PV ขึ้นไปเป็นเวลา 3-12 เดือนติดต่อกัน ท่านจะได้รับรับของสมนาคุณตามเงื่อนไขที่ระบุ
· เมื่อท่านรักษายอดส่วนตัวด้วยชุดออโต้ชิพติดต่อกัน 3 เดือน ท่านจะได้รับขวดน้ำเก็บอุณหภูมิ จำนวน 1 ชิ้น ในการรักษายอดด้วยชุดออโต้ชิพของเดือนที่ 4
· เมื่อท่านรักษายอดส่วนตัวด้วยชุดออโต้ชิพติดต่อกัน 6 เดือน ท่านจะได้รับ Nrf2 จำนวน 1 กระปุก ในการรักษายอดด้วยชุดออโต้ชิพของเดือนที่ 7 (เฉพาะประเทศไทยและฮ่องกง) ส่วน Nrf1 (เฉพาะประเทศไต้หวันและสิงคโปร์)
· เมื่อท่านรักษายอดส่วนตัวด้วยชุดออโต้ชีพติดต่อกัน 9 เดือน ท่านจะได้รับ Probio จำนวน1 กระปุก ในการรักษายอดด้วยชุดออโต้ชีพของเดือนที่ 10 (เฉพาะประเทศไต้หวันและสิงคโปร์รับNrf1)
· พร้อมรับ Nrf1 และ NRF2 อย่างละ 1 กระปุกฟรี เมื่อรักษายอดด้วยชุดออโต้ชิพ ติดต่อกันครบ 12 เดือน โดยท่านจะได้รับเมื่อรักษายอดส่วนตัวในเดือนที่ 13

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • โปรโมชันจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (ซึ่งหมายความว่าเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 จะเป็นเดือนสุดท้ายในการรับรางวัลสินค้าสมนาคุณ)
  • ต้องมีการสมัครเข้าร่วมและสั่งซื้อสินค้าออโต้ชิพเท่านั้น ไม่นับรวมคำสั่งซื้อที่เกิดจากการสมัครร่วมทำธุรกิจใหม่
  • บริษัทฯขอสงวนสิทิธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  • รายละเอียดของโปรโมชั่นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปล แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกตัวเลือก
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว